Pohybový aparát

Pohybový aparát
6. augusta 2017 Martin Hyben

Chiropraxia chrbtice

Chrbtica, (lat. columna vertebralis) je názov osovej kostry (teda osovej časti kostry) stavcov. Je to súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov. Je tvorená z 33 až 34 stavcov, medzistavcových platničiek a väzov. Chrbtica siaha od spodiny lepky až po panvu. Tvorí v priemere 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi 20 % z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá.

Chrbtica je zložená zo:

  • 7 krčných stavcov
  • 12 hrudníkových stavcov
  • 5 driekových stavcov
  • 5 krížových stavcov zrastených do krížovej kosti
  • 4 až 5 kostrčových stavcov zrastených do kostrče

 

Tabuľka vzťahov medzi stavcami a jednotlivými orgánmi a žľazami podľa D. Dorna

Chrbtica, je dôležitá pre stavbu tela, pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺby s rebrami, to znamená nesie hrudný kôš, a má preto význam dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej kosti.