Stavce a platničky

Stavce a platničky
6. augusta 2017 Martin Hyben

Stavce a platničky

Sú krátke kosti, základné stavebné a funkčné jednotky chrbtice. Každý má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miechové nervy.

Prierez krčného stavca

Platničky

 

Platničiek je v chrbtici človeka 23. Každá platnička má okraje, ktoré naliehajú na spodnú plochu vyššieho a hornú plochu nižšieho stavca. Platničky sú vytvorené z hyalínnej chrupavky, ktorá je zrastená s kosťou ich tiel.

Okrem funkcie umožňujúcej vzájomný pohyb, slúžia platničky aj ako pružné vložky tlmiace otrasy.